www.diskursi.com
Home
O projektu
O projektu
Tolerancija
O CEIR-u
Poziv za saradnju
Uputstvo autorima
Uredništvo
Uredništvo
Ivan Cvitković
Mile Lasić
Želimir Vukašinović
Zorica Kuburić
Roozbeh (Rudy) B. Baker
Jasmina Husanović
Zilka Spahić-Šiljak
Dino Abazović
Vesna Đurić
Zlatiborka Popov-Momčinović
Damir Banović
Projekti i istraživanja
Kontakt
Linkovi

Biografija časopisa Diskursi07/04/2020


Zbornik

"Istraživanje uloge religije u procesu izgradnje povjerenja i pomirenja"31/12/2015

                         

MLADI/E NAUČNICI/E U DIJALOGU

“POLITIKE IDENTITETA”

17-19. April, 2015


Centar za empirijska istraživanje religije, u saradnji sa Konrad Adenauer Stiftung, Predstavništvo u Bosni i Hercegovini, najavljuje nastavak susreta u sklopu projekta Mladi/e naučnici/e u dijalogu. I ovaj skup će se kao i dosadašnji organizovati u duhu saradnje, interdisciplinarnosti i dijaloga između tzv. mlađe generacije naučnika/ca sa različitih bh. univerziteta (Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Mostara, Banja Luke, Tuzle). Namjera je kao i do sada da se otvore prostori za različite oblike kritičkog i iskričavog promišljanja o pitanjima od naučnog i aktivističkog značaja. Tema ovog skupa tiče se politika identiteta koje će se adresirati sa različitih teorijskih ali i kontekstualnih stajališta. Skup će svojim predavanjem otvoriti dr. Karsten Dümmel, direktor Konrad Adenauer Stiftung, Predstavništvo u Bosni i Hercegovini čiji je literarni i naučni rad prožet iskustvenim i aktivističkim promišljanjima o pitanjima identiteta, sa akcentom na metode njegovog “razaranja” i pre/oblikovanja u totalitarnim režimima. Skup će se održati u Neumu, u periodu od 17. do 19. aprila.

Program skupa je u prilogu.

Program Neum Politike identiteta.pdf

14/04/2015

                         

Prilog BH radija o projektu Nova generacija bh. naučnika u dijalogu

5/11/2014

                         

Najava Konferencije: Nauka u aktivizmu: Angažman obrazovnih institucija/znanja u javnoj sferi


Centar za empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer Stiftung, ured u Sarajevu organizuje nastavak susreta u okviru projekta Nova generacija bh. naučnika/ca u dijalogu. Na susretu koji će se organizovati u Sarajevu 31. oktobra i 1. novembra, adresiraće se uloga i odgovornost akademske zajednice i naučnih saznanja u javnoj sferi iz perspektive različitih disciplina (filozofije, teologije, sociologije religije, politikologije, prava, komunikologije) i ličnih promišljanja i iskustava. Učesnici/e kao i do sada dolaze sa različitih bh. univerziteta.


Ovde možete preuzeti Program konferencije.

Here you can download Program for the Roundtable.22/10/2014


PROMOCIJA ČASOPISA DISKURSI


Čast nam je i zadovoljstvo da Vas pozovemo na promociju časopisa Diskursi: Društvo, religija, kultura, koja će se održati u petak 25.04.2014., u Art kinu Kriterion, Obala Kulina 2, Sarajevo, sa početkom u 17 h. Časopis je zamišljen kao inkluzivan okvir za razmatranje pitanja od šireg društvenog značaja iz perspektive različitih naučnih disciplina i pogleda, a s ciljem proširivanja postojećih diskurzivnih okvira sa kojih se posmatra postojeće i pomeranja nametnutih bh. akademskih granica. Interdisciplinarno uredništvo sa različitih bh. univerziteta, članci prominentnih kao i mladih autora_ica iz BiH kao i regije, kreirali su prostor za saradnju i pozitivnu razmjenu ideja, znanja i mišljenja u četiri broja časopisa koji su do sada izašli.


Na promociji govore:

Prof. dr Želimir Vukašinović, Filozofski fakultet Istočno Sarajevo, urednik
Prof. dr Zorica Kuburić, članica uredništva, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Mr. sc. Damir Banović, Pravni fakultet Sarajevo, član uredništva
Mr. sc. Alma Jeftić, Internacionalni univerzitet Sarajevo, saradnica časopisa

Diskusiju će moderirati Dr. sc. Zlatiborka Popov Momčinović, Filozofski fakultet Istočno Sarajevo.


Nadamo se da ćete svojim prisustvom na promociji potvrditi ove temelje.         
17/04/2014

Nastavak projekta mladi/e naučnici/e u dijalogu

Posebna nam je čast da Vas obavijestimo da se projekat Mladi/e naučnici u dijalogu nastavlja i ove godine, a pod pokroviteljstvom Fondacije Konrad Adenauer Stiftung- ured u Bosni i Hercegovini. Projekat je nastao s ciljem afirmacije saradnje mladih naučnika/ca sa različitih bh. univerziteta (Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Mostara, Tuzle, Banja Luke) u kontekstu razmatranja i naučno zasnovane analize različitih tema od javnog značaja. Osnovni prefiks konferencije je saradnja, razmjena ideja i interdisciplinarnost budući da se različite teme analiziraju iz perspektive različitih naučnih disciplina: filozofije, sociologije, politologije, prava, novinarstva i komunikologije, i organizuje se u formi panel diskusija. Projekat je oblikovan u formi okruglih stolova sa različitim sesijama, a temat narednog okruglog stola koji će se održati u Mostaru, 12. i 13. marta 2014. nosi naziv OSTALI. Učesnici/e će o ovoj temi raspravljati sa različitih aspekata, između ostalog sa stanovišta geopolitike, pravne i sociološke analize u kontekstu BiH, isključenja različitih marginalnih grupa (npr. žena, Roma) i proizvodnje medijskog diskursa i predstavljačkih medijskih strategija o ovoj temi.

Organizatori konferencije su Centar za empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini, Centar za političku kulturu a uz podršku fondacije Konrad Adenauer Stiftung-ured u Bosni i Hercegovini.

Dr. sc. Zlatiborka Popov Momčinović, koordinatorica projekta

                         
02/03/2014

Promocija knjige „Ženski pokret u Bosni i Hercegovini: artikulacija jedne kontrakulture“

Sarajevo, 14.01.2014. godine

Sa velikim zadovoljstvom Sarajevski otvoreni centar, Fondacija CURE i Centar za empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini vas pozivaju na promociju knjige dr. sc. Zlatiborke Popov Momčinović „Ženski pokret u Bosni i Hercegovini: artikulacija jedne kontrakulture“, u četvrtak, 16.01.2014. godine u 12.30 sati u hotelu Bosna, u Banja Luci.

Na promociji knjige pored autorice dr.sc. Zlatiborke Popov Momčinović prisutnima će se obratiti doc. dr. Lejla Turčilo jedna od recenzentica spomenute knjige, i doc. dr. Milena Karapetrović a cjelokupni događaj moderirat će Jadranka Miličević.

Knjiga je nastala kao rezultat istraživanja o tome kako se formirao ženski pokret u BiH, kad su to žene u BiH počele masovno, samosvjesno da podižu svoj glas protiv diskriminacije i nejednakih mogućnosti. U ovom istraživanju možemo vidjeti i koliko su društvene ideologije uticale na to da žene počnu djelovati i raditi na pozitivnim društvenim promjenama, što čini snagu ženskog pokreta u BiH, bez obzira u kojem vremenu su one živjele i djelovale.

Knjiga daje presjek razvoja ženskog pokreta na ovim prostorima u istorijskom kontinuumu, uzimajući u obzir njegove frakture i disonancije, sa posebnim akcentom na zadnje dvije decenije artikulacije ženskog pokreta i uopšte aktivizma žena za žene u bh. civilnom društvu.

Knjiga postavlja spoj teorijskog promišljanja i empirijskog istraživanja, i nastala je uz donatorsku podršku Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina.

Nadamo se da ćete svojim prisustvom uveličati ovaj događaj.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte Eminu Velagić na 033 207 561 ili putem e-maila: emina@fondacijacure.org

Dobrodošli/e!

Tim Fondacije CURE, Sarajevskog otvorenog centra i Centar za empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini

14/01/2014

Promocija knjige „Ženski pokret u Bosni i Hercegovini: artikulacija jedne kontrakulture“

Sarajevo, 26.12.2013. godine

Sa velikim zadovoljstvom Sarajevski otvoreni centar, Fondacija CURE i Centar za empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini vas pozovaju na promociju knjige dr. sc. Zlatiborke Popov Momčinović „Ženski pokret u Bosni i Hercegovini: artikulacija jedne kontrakulture“, u ponedjeljak, 30.12.2013. godine u 12.00 sati u hotelu Evropa, u Sarajevu.

Knjiga je nastala kao rezultat istraživanja o tome kako se formirao ženski pokret u BiH, kad su to žene u BiH počele masovno, samosvjesno da podižu svoj glas protiv diskriminacije i nejednakih mogućnosti. U ovom istraživanju možemo vidjeti i koliko su društvene ideologije uticale na to da žene počnu djelovati i raditi na pozitivnim društvenim promjenama, što čini snagu ženskog pokreta u BiH, bez obzira u kojem vremenu su one živjele i djelovale.

Knjiga daje presjek razvoja ženskog pokreta na ovim prostorima u istorijskom kontinuumu, uzimajući u obzir njegove frakture i disonancije, sa posebnim akcentom na zadnje dvije decenije artikulacije ženskog pokreta i uopšte aktivizma žena za žene u bh. civilnom društvu.

Knjiga postavlja spoj teorijskog promišljanja i empirijskog istraživanja, i nastala je uz donatorsku podršku Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina.

Nadamo se da ćete svojim prisustvom uveličati ovaj događaj.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte Eminu Velagić na 033 207 561 ili putem e-maila: emina@fondacijacure.org

Svi/e su dobrodošli/e! Tim Fondacije CURE, Sarajevskog otvorenog centra i Centar za empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini

25/12/2013

Factors in Reconciliation: Religion, Local Conditions, People and Trust

The University of Edinburgh and CEIR Sarajevo research project team is publishing first results from its second survey on reconciliation and trust-building in Bosnia and Herzegovina.

2,606 respondents from 13 cities filled in questionnaires, making this the largest survey on attitudes to reconciliation to date. The survey data provides a basis for studying the influence of a range of factors on attitudes to reconciliation, including geographical differences, attitudes to the state of the country, attitudes to religion, political preferences, income and employment, educational background, and wartime experience.

here you can download survey results in following languages:
English language
Bosnian language
Croatian language
Serbian language
17/12/2013

Faktori pomirenja: religija, lokalni odnosi, ljudi i povjerenje

CEIR − Centar za empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo i Univerzitet u Edinburgu, Projekt RELWAR

Objavljuje prve rezultate svog drugog istraživanja o pomirenju i izgradnji povjerenja u Bosni i Hercegovini, koje je urađeno na uzorku od 2.606 ispitanika iz 13 gradova. Ovo istraživanje o stavovima prema pomirenju je najveće istraživanje urađeno do danas. Podaci pružaju osnovu za proučavanje uticaja niza faktora na stavove prema pomirenju, uključujući i geografske razlike, odnos prema stanju u zemlji, stavove prema religiji, političke preferenicje, zaposlenost, obrazovanje i ratno iskustvo.

ovde možete preuzeti izvještaj s rezultatima istraživanja na:
Bosanskom jeziku
Hrvatskom jeziku
Српском jeziku
Engleskom jeziku
17/12/2013

Building Understanding, Appreciating Religious and Social Diversity

Press Release

RELWAR, University of Edinburgh
Center for Empirical Research of Religion
(CEIR), Sarajevo
Scientific Research results

You can download press releases here in:
English language
Serbian language
Bosnian language
Croatian language
29/11/2013

IZGRADNJA RAZUMEVANJA I POŠTOVANJA RELIGIJSKE I DRUŠTVENE RAZLIČITOSTI

Saopštenje za Medije

Rezultati naučnog istraživanja koje su sproveli: RELWAR, Univerzitet u Edinburgu i Centar za empirijska istraživanja religije CEIR u Sarajevu 2013.

ovde možete preuzeti Saopštenje za Medije na:
Српском jeziku
Bosanskom jeziku
Hrvatskom jeziku
Engleskom jeziku
29/11/2013

DEMOKRATSKA PARTICIPACIJA U GLOBALNOM SVIJETU

(DEMOCRATIC PARTICIPATION IN A GLOBALIZED WORLD)

U okviru drugog ciklusa projekta Mladi_e naučnici_e u dijalogu (Junge Wissenschaftler im Dialog), nastavljena je saradnja mladih ljudi angažovanih na različitim bh. univerzitetima s ciljem njihovog umrežavanja, povezivanja, njihove veće vidljivosti i stvaranja alternativnih diskurzivnih prostora na kojima se adresiraju različite teme od društvenog značaja a na principima interdisciplinarnosti, razmjene ideje, kritičke refleksije pa i semiotičkog prevladavanja postojećih institucionalnih akademskih ograničenja. Na drugom susretu, akcenat je bio na adresiranju trendova demokratske participacije u globalnim okvirima a sa akcentom na BiH. Imajući u vidu da se demokratija nameće kao najbolji oblik vladavine koji, bar u relativnom smislu, omogućava građansku participaciju i odgovornost političkih elita, ova pitanja su adresirana sa filozofskog, sociološkog, medijskog i religiološkog stanovišta. Referiralo se na krizu i potencijalne oblike krize demokratije usled „ispražnjenosti“ javnog trga kao i (ne)mogućnosti prevođenja političke teorije i prakse i (ne)mogućnosti lijeganja „jezika na tlo“.

Read more...
10/11/2013

                         

KONFERENCIJA

MLADI_E NAUČNICI_E U DIJALOGU

PALE, HOTEL DAMIS, 31.10.- 01.11.2013

U okviru drugog ciklusa projekta Junge Wissenschaftler im Dialog, koji će se organizovati 31.10 i 01.11.2013. na Palama, akcenat će biti na adresiranju pitanja demokratske participacije u globalnim tokovima sa akcentom na BiH. Imajući u vidu da se demokratija nameće kao najbolji oblik vladavine koji, bar u relativnom smislu, omogućava građansku participaciju i odgovornost političkih elita, ova pitanja će se adresirati sa filozofskog, sociološkog, medijskog i religiološkog stanovišta. Takođe će se referirati na krizu i potencijale moguće krize demokratije usled „ispražnjenosti“ javnog trga kao i same ideje proceduralne demokratije.

Read more...
30/10/2013

DRAFT OF THE CONFERENCE

"Democratic Participation in a Globalized World“


To be organized by Center for the Empirical Researches of Religion And Center for the Political Culture, With the support of Konrad Adenauer Stiftung, Sarajevo Office Jahorina, 2013, October 30-November 1

Democracy is supposed to be the „perfect“ model of making political decisions, and is, after the so called third wave and fourth wave of democracy we are witnessing today becoming universally applicable model of government. It presupposes the participation of citizens in making political decision and accountability of political elite.

Read more...
29/10/2013

Diskursi 4


Diskursi broj 4
Novi broj možete preuzeti ovde...
25/08/2013

“YOUNG ACADEMICS IN DIALOGUE” MEET IN TUZLA

Alison Sluiter
Zlatiborka Popov Momčinović

A conference entitled “Young Academics in Dialogue” was held in Tuzla on May 21st and 22nd, 2013. The conference organizers sought to bring together young academics at the outset of their careers from all of BiH’s major universities (Banja Luka, Mostar, East Sarajevo, Sarajevo and Tuzla). These young individuals, who represent a wide variety of disciplines, had the opportunity to become better connected, with the hope that it will be easier for them to overcome institutional and epistemological boundaries in their future work and cooperation. Participants were especially pleased with the conference’s interdisciplinary nature.

Read more...

04/07/2013


                   

HOTEL TUZLA
TUZLA, 21. i 22. MAJ 2013

KONFERENCIJA „MLADI/E NAUČNICI/E U DIJALOGU“

Da bi pogledali program konferencije, kliknite ovde -> PROGRAM KONFERENCIJE

16/05/2013

Novi temat Diskursa


Poštovani, obaveštavamo vas da je novi temat Diskursa pod nazivom:
Kultura i (ne)razumijevanje.
Rok za slanje radova je 15. juli. Redakcija časopisa Diskursi.

13/05/2013

                   

O PROJEKTU

MLADI/E I NAUČNICI/E U DIJALOGU

(JUNGE WISSENSCHAFTLER-INNEN IM DIALOG)


Projekat je nastao s ciljem povezivanja mladih naučnika/ca sa različitih bh. univerziteta, promocije saradnje, povezivanja i otvaranja prostora za njihovu uključenost u javni diskurs o značajnim društvenim pitanjima sa pozicije različitih naučnih disciplina iz kojih dolaze. Imajući u vidu zatvorenost i svojevrsnu sklerotičnost društva koja se reflektuje i na naučno-istraživački rad, potrebno je raditi na većem angažmanu mladih iz akademske zajednice radi proširivanja horizonata njihovog djelovanja što je i pretpostavka uspješnog akademskog rada i karijere, a koji je nezamisliv bez kantovski rečeno, principa javne upotrebe uma.

Osnovni principi projekta su saradnja, uvezivanje, kritički dijalog, interdisciplinarnost i kreativnost koja se ne treba ispoljavati samo u radu u akademskih ustanovama već i u društvenom spektru. Imajući u vidu tendenciju da monopol na prezentaciju i reprezentaciju stvarnosti u BiH imaju stariji akademci, bitna je uključenost i mladih naučnika/ca radi promocije principa demokratičnosti, otvorenosti znanja na principima djeljenja i uzajamnog uvažavanja a ne hijerarhije koja je sama sebi svrha.

Otvaranjem ovakvih prostora kroz projekat Mladi/e naučnici/e u dijalogu učinjen je mali korak u tom pravcu, kroz konferenciju koja će se održati u Tuzli 21 i 22 maja 2013. Na taj način će se obezbjediti i uključenost i veća vidljivost i drugih univerzitetskih centara i stvoriti kreativan okvir za nastavak ovakvih aktivnosti i dalju saradnju.

S tim u vezi, posebnu zahvalnost izražavamo njemačkoj fondaciji Konrad Adenauer Stiftung, ured u Sarajevu, direktorici Sabini Woelkner i saradnici fondacije Alison Sluiter na podršci i prepoznavanju relevancije ovog projekta.

S poštovanjem,

Mr Zlatiborka Popov Momčinović, projekt koordinatorka

30/03/2013

Treći broj časopisa “Diskursi”


Poštovani/e,

Zadovoljstvo nam je da Vas obavijestimo da je izašao treći broj časopisa Diskursi - društvo religija kultura, u kojem možete naći tekstove koji analiziraju i reflektuju idejne postavke Demokratije kao oblika političkog uredjenja, kao i različite prakse koje pod plaštom demokratskih vrijednosti postuliraju različite forme i sadržaje democrature, uključujući i bosanskohercegovačku.

Online verziju možete skinuti ovde...

14/12/2012

Pozivno Pismo

Poštovani,

Čast nam je da Vas pozovemo na prezentaciju istraživanja Pomirenje i izgradnja povjerenja u Bosni i Hercegovini. U istraživanju je učestvovao tim Centra za empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini i tim Univerziteta u Edinburgu. Istraživanje je sprovedeno na teritoriji Sarajeva, Banja Luke, Mostara i Bugojna, s ciljem sticanja dubljeg uvida u percepcije stanovništva o procesu  pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH.   

Rezultate istraživanja štampali smo na četiri jezika (bosanskom, srpskom, hrvatskom i engleskom) u formi publikacije, koju ćete moći preuzeti na prezentaciji. Kroz razmjenu ideja, iskustava i mišljenja sa Vama, istaknutim predstavnicima bh. akademske zajednice, cilj nam je da potaknemo slična istraživanja u budućnosti, prevaziđemo eventualne nedostatke vlastitog istraživanja i da stvorimo nove, kreativne okvire za zajedničku saradnju.  

Prezentacija će se održati u četvrtak, 22.11.2012. u Muzičkom paviljonu, Staklenac, u Banja Luci u dva termina: prva prezentacija sa početkom u 11,00 do 12,30, a druga sa početkom u 13,00 do 14,30. Možete izabrati termin koji Vama više odgovara. Poslije svake od prezentacija održaće se mali koktel kao neformalna razmjena ideja.  

Nadamo se da ćete biti u mogućnosti da uzmete učešće u ovom naučnom događaju.   

S poštovanjem,

Istraživački tim

George Wilkes, University of Edinburgh
Ana Kuburić, Univerzitet u Beogradu
Gorazd Andrejč, University of Exeter
Zorica Kuburić, Univerzitet u Novom Sadu
Marko-Antonio Brkić, Univerzitet „Hercegovina“
Muhamed Jusić, Islamski teolog, Bugojno
Zlatiborka Popov Momčinović, Univerzitet Istočno Sarajevo
20/11/2012

Позивно писмо

Поштовани,

Част нам је да Вас позовемо на презентацију истраживања Помирење и изградња повјерења у Босни и Херцеговини. У истраживању је учествовао тим Центра за емпиријска истраживања религије у Босни и Херцеговини и тим Универзитета у Единбургу. Истраживање је спроведено на територији Сарајева, Бања Луке, Мостара и Бугојна, с циљем стицања дубљег увида у перцепције становништва о процесу  помирења и изградње повјерења у БиХ.   

Резултате истраживања штампали смо на четири језика (босанском, српском, хрватском и енглеском) у форми публикације, коју ћете моћи преузети на презентацији. Кроз размјену идеја, искустава и мишљења са Вама, истакнутим представницима бх. академске заједнице, циљ нам је да потакнемо слична истраживања у будућности, превазиђемо евентуалне недостатке властитог истраживања и да створимо нове, креативне оквире за заједничку сарадњу.  

Презентација ће се одржати у четвртак, 22.11.2012. у Музичком павиљону, Стакленац, у Бања Луци у два термина: прва презентација са почетком у 11,00 до 12,30, а друга са почетком у 13,00 до 14,30. Можете изабрати термин који Вама више одговара. Послије сваке од презентација одржаће се мали коктел као неформална размјена идеја.  

Надамо се да ћете бити у могућности да узмете учешће у овом научном догађају.   

С поштовањем,

Истраживачки тим

George Wilkes, University of Edinburgh
Ана Кубурић, Универзитет у Београду
Gorazd Andrejč, University of Exeter
Зорица Кубурић, Универзитет у Новом Саду
Marko-Antonio Brkić, Univerzitet „Hercegovina“
Muhamed Jusić, Islamski teolog, Bugojno
Златиборка Попов Момчиновић, Универзитет Источно Сарајево
20/11/2012

Reconciliation and Trust Building
in Bosnia-Herzegovina

A Survey of Popular Attitudes in Four Cities and Regions


You can download the surey PDF here English version
29/10/2012

Pomirenje i izgradnja povjerenja
u Bosni i Hercegovini

Ispitivanje javnih stavova u četiri grada i regiona


Mozete preuzeti istraživanje u PDF formatu ovde:
Bosansko izdanje
Hrvatsko izdanje
Srpsko izdanje
29/10/2012

Predstavljanje rezultata istarživanja


Predstavljanje rezultata istarživanja 29. 10 2012. u 10,30 u Biznis centru Općine Stari grad u Sarajevu.

Centra za empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini i Projekta "Religija i etika u ratu i stvaranju mira" Univerziteta u Edinburgu.

Pomirenje i izgradnja poverenja
u Bosni i Hercegovini

Ispitivanje javnih stavova u četiri grada i regiona
– Banja Luka, Bugojno, Mostar i Sarajevo –

Zaključak studije koju je sproveo tim uz podršku Projekta
Religija i etika u ratu i stvaranju mira Univerziteta u Edinburgu
i Centra za empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini.

Autori:
George Wilkes, Ana Kuburić, Gorazd Andrejč, Zorica Kuburić,
Marko-Antonio Brkić, Muhamed Jusić i Zlatiborka Popov-Momčinović.

26/10/2012

Poziv za press-konferenciju
29. 10. 2012.


Poštovani predstavnici/e medija,

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na press-konferenciju na kojoj će se prezentirati rezultati istraživanja Reconciliation and Trust Building in Bosnia and Herzegovina, koji će Vam ujedno biti dostupni i u formi istoimene publikacije na četiri jezika (bosanskom, srpskom, hrvatskom i engleskom). U istraživanju je učestvovao tim Centra za empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini (www.diskursi.com) i tim Univerziteta u Edinburghu. Istraživanje je sprovedeno na teritoriji Sarajeva, Banja Luke, Mostara i Bugojna, s ciljem sticanja dubljeg uvida u percepcije stanovništva o procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, kao i same ideje pomirenja. Između ostalog, ispitivali smo percepcije stanovništva o ulozi institucija, državnih i lokalnih u ovom procesu, vjerskih zajednica, obrazovnih institucija, novinara, većinskih i manjinskih zajednica, kulturnih i javnih ličnosti, s težnjom da utvrdimo u kojoj su mjeri ove percepcije uslovljene karakteristikama kao što su dob, pol, nacionalna identifikacija, religioznost, pripadnost manjini/većina na ispitivanom teritoriju, i po/ratnim iskustvima.

Imajući u vidu da je riječ o složenom fenomenu koji traži dalja i dublja ispitivanja, namjera nam je da na ovoj press-konferenciji ujedno predočimo i buduće planove za slična istraživanja koja planiramo da organizujemo, kao i skorašnje aktivnosti koje namjeravamo da sprovedemo: sastanke sa predstavnicima/ama akademske zajednice, civilnog društva i vjerskih zajednica, s ciljem dobijanja povratne informacije i uzajamne razmjene znanja i iskustva ne bi li proces pomirenja i izgradnje povjerenja bio održiviji i učinkovitiji.

Nadamo se da ćete biti u mogućnosti da medijski propratite ovaj događaj i na taj način date i svoj doprinos procesu izgradnje pomirenje i povjerenja na prostoru Bosne i Hercegovine.

Press-konferencija će se održati u Biznis centru, Općina Stari grad, sa početkom u 10,30 h.


S poštovanjem,
Istraživački tim


George Wilkes, University of Edinburgh
Ana Kuburić, Univerzitet u Beogradu
Gorazd Andrejč, University of Exeter
Zorica Kuburić, Univerzitet u Novom Sadu
Marko-Antonio Brkić, Sveučilište „Hercegovina“
Muhamed Jusić, islamski teolog, Bugojno
Zlatiborka Popov Momčinović, Univerzitet u Istočnom Sarajevu

25/10/2012

Recenzije o studiji „Pomirenje i izgradnja povjerenja u Bosni i Hercegovini“

25/10/2012

Pozivno pismo
Poštovani/e,

Predstavništvo Centra za empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini i Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina Vas obavještavaju da je u pripremi četvrti broj časopisa DISKURSI: DRUŠTVO RELIGIJA KULTURA
Temat četvrtog broja časopisa je VJERA I SLOBODA. Namjera nam je da u ovom broju referiramo na ključna pitanja suodnošenja vjere i slobode iz perspektive različitih naučnih disciplina i modusa pristupa ovom suodnošenju, kao i da napravimo kritičku anamnezu dometa vjerskih sloboda u kontekstu BiH društva, regiona i šire. Molimo Vas da rad (jedan autorski tabak, apstrakt, ključne riječi, literatura, kraća biografija) uputite do 1. novembra 2012. godine na elektronsku adresu:
diskursi@yahoo.com.
S poštovanjem,
Urednik:
prof. dr Želimir Vukašinović
Koordinatorka projekta:
mr Zlatiborka Popov-Momčinović
15/07/2012

Promoviran časopis “Diskursi”

Federalna.baNa Fakultetu političkih nauka u Sarajevu promoviran je časopisa ”Diskursi – društvo, religija, kultura”. Na promociji je ujedno predstavljena i nova knjiga akademika prof. dr. sc. Ivana Cvitkovića ”Sociološki pogledi na naciju i religiju II”, u izdanju Centra za empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini. Projekat ”Diskursi: Društvo, religija, kultura” podržali su Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina i Ambasada Kraljevine Norveške u Sarajevu, saopštio je Fakultet političkih nauka.
24/03/2012

Poziv na Promociju
Poštovani/e,

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na promociju časopisa Diskursi – društvo, religija, kultura. Promocija će se održati u petak, 23. 03. na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, sa početkom u 10h (sala 12/P, prizemlje fakulteta). Na promociji ćemo ujedno i predstaviti novu knjigu akademika prof. dr. sc. Ivana Cvitkovića Sociološki pogledi na naciju i religiju II, u izdanju Centra ze empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini.

Na promociji govore:

Prof. dr.sc. Ivan Cvitković, Fakultet političkih nauka, Sarajevo

Prof. dr. sc. Fahira Fejzić Čengić, Fakultet političkih nauka, Sarajevo

Prof. dr Želimir Vukašinović, Filozofski fakultet, Istočno Sarajevo

Prof. dr Zorica Kuburić, predsjednica CEIRa


Nadamo se da ćete biti u mogućnosti da uzmete učešće u ovom naučnom događaju, i date doprinos razvoju kulture diskurzivnog pluralizma u analizi fenomena od javnog značaja.Projekat Diskursi: Društvo, religija, kultura, podržali su Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina i Ambasada Kraljevine Norveške u Sarajevu.

16/03/2012

NOVO:
U izdanju Centra za empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini, objavljena je knjiga akademika prof. dr Ivana CVITKOVIĆA, Sociološki pogledi na naciju i religiju II /

Ivan Cvitković (2012). – Sarajevo :
390 str. ; 22 cm
Bibliografija: str. 357-374 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst.
ISBN 978-9958-1981-0-6
23/02/2012

Drugi broj časopisa “Diskursi”


ISSN 2233-0178 (online).

Trenutno je moguće preuzeti samo kompletan časopis “DISKURSI” broj 2.
Preuzmi kompletan časopis… (pdf. fajl: 3,1 MB)
21/01/2012

“DISKURSI” – POZIVNO PISMO


Poštovani/e,

Predstavništvo Centra za empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini zahvaljuje svima na saradnji i pokazanom interesovanju za prethodna dva broja časopisa Diskursi – društvo, religija, kultura, i istoimeni projekat koji je podržao Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina i Ambasada kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini.

Časopis Diskursi ima dva, tematski povezana, izdanja godišnje, adresira pitanja o konceptu identiteta, prirodi društvenih procesa, statusu kulture i smisla religije u BiH i regionu. Namjera je da se u vremenu ideoloških i ekonomskih tranzicija obnovi mišljenje razlike, svijest o bitnosti istinskog dijaloga, ravnopravnosti i razumijevanja odnosa prema Drugom, a u kontekstu prepoznavanja efekata demokratskih promjena, iskustva krize i proizvođenja (ne)mogućnosti tolerancije u društvenim odnosima određenim kulturnim politikama identiteta. U kontekstu velikog broja tema i pitanja koja se nameću i traže kritičku i dezideologiziranu refleksiju, opredelili smo se da u naredna dva broja analiziramo teme: Demokratija i kriza, i Vjera i sloboda.

Ovom prilikom Vas pozivamo na saradnju u okviru trećeg temata: DEMOKRATIJA I KRIZA. Molimo Vas da rad (jedan autorski tabak, apstrakt, ključne riječi, literatura, kraća biografija) uputite do 15. maja 2012. godine na elektronsku adresu: diskursi@yahoo.com


S poštovanjem,

Urednik:
prof. dr Želimir Vukašinović
Koordinatorka projekta:
mr Zlatiborka Popov-Momčinović
13/12/2011

Starija obaveštenja >>

Broj poseta:
danas: 24
ovog meseca: 836
prošlog meseca: 1337
ukupno: 39338


diskursi.com 2012