www.diskursi.com
Home
O projektu
O projektu
Tolerancija
O CEIR-u
Poziv za saradnju
Uputstvo autorima
Uredništvo
Uredništvo
Ivan Cvitković
Mile Lasić
Želimir Vukašinović
Zorica Kuburić
Roozbeh (Rudy) B. Baker
Jasmina Husanović
Zilka Spahić-Šiljak
Dino Abazović
Vesna Đurić
Zlatiborka Popov-Momčinović
Damir Banović
Projekti i istraživanja
Kontakt
Linkovi

                         

KONFERENCIJA

MLADI_E NAUČNICI_E U DIJALOGU

PALE, HOTEL DAMIS, 31.10.- 01.11.2013

U okviru drugog ciklusa projekta Junge Wissenschaftler im Dialog, koji će se organizovati 31.10 i 01.11.2013. na Palama, akcenat će biti na adresiranju pitanja demokratske participacije u globalnim tokovima sa akcentom na BiH. Imajući u vidu da se demokratija nameće kao najbolji oblik vladavine koji, bar u relativnom smislu, omogućava građansku participaciju i odgovornost političkih elita, ova pitanja će se adresirati sa filozofskog, sociološkog, medijskog i religiološkog stanovišta. Takođe će se referirati na krizu i potencijale moguće krize demokratije usled „ispražnjenosti“ javnog trga kao i same ideje proceduralne demokratije.

I ovog puta, kao na prethodnoj konferenciji u Tuzli, učesnici_e će biti mladi naučnici_e sa različitih bh. univerziteta (Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Tuzle, Banja Luke) što predstavlja nastavak njihovog povezivanja, umrežavanja i samoaktuelizacije u naučnom i uopšte javnom diskursu. Adresiraće se filozofske kritike demokratije i mogućnosti za njihovo prevazilaženje, pitanja uključivanja i isključivanja određenih društvenih grupa iz procesa donošenja odluka, uloga medija u očuvanju demokratskih procedura i promociji njenih vrijednosti, i mogućnosti religije da demokratsku formu obogati demokratskom supstancom i doprinese prevazilaženju krize proceduralne demokratije koja vodi u apatiju i alijenaciju.

Organizatori konferencije su Centar za empirijska istraživanja religije u BiH, Centar za političku kulturu, uz donatorsku podršku Konrad Adenauer Stiftung, ured u Sarajevu.

Dr. sc. Zlatiborka Popov Momčinović, koordinatorka projekta


Broj poseta:
danas: 32
ovog meseca: 844
prošlog meseca: 1337
ukupno: 39346


diskursi.com 2012